معرفی اپلیکیشن Microsoft Outlook

در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، ابزارهای زیادی کمر به قتل ایمیل بسته‌اند. Slack ،Basecamp ،Trello و موارد مشابه، هر یک بسته به کارایی خود باعث کاهش کاربران ایمیل شده‌اند. هر چند که این روند با توجه به نیاز مبرم به سرعت بیشتر در ارتباطات، منطقی به نظر می‌رسد، اما در این شرایط و با Read more…