دانلود بازی Warhammer 40 000 Sanctus Reach Sons of Cadia برای کامپیوتر

دانلود بازی Warhammer 40 000 Sanctus Reach Sons of Cadia برای کامپیوتر اقدام عجیبی دیگر در انتشار بازی های تحت استیم! دانلود بازی Warhammer 40 000 Sanctus Reach Sons of Cadia نیز مانند بازی ولفنشتاین ۲، پیش از آن که در استیم حتی منتشر شود، توسط گروه CODEX کرک و منتشر شد. گویا Red Waaagh Read more…