قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390

قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390Folder Guard نرم افزار امنیتی قدرتمندی است که توسط آن میتوان از دسترسی افراد غیر مجاز به فایلها ، پوشه ها و یا سایر منابع ویندوز جلوگیری کرد . این منابع میتونه شامل کنترل پانل ، منوی استارت ، دسک تاپ ، نوار وظیفه و … Read more…