تحلیل سه بعدی سازه های بتنی و فولادی CSI ETABS 2016 version 16.0.2

تحلیل سه بعدی سازه های بتنی و فولادی CSI ETABS 2016 version 16.0.2 ETABS به طور خاص برای تحلیل و طراحی ساختمان ها تهیه شده است. با استفاده از این نرم افزار مدلسازی ساختمان ها بسیار راحت و سریع انجام می شود. برنامه ETABS تمام اجزای ساختمان را می شناسد و عناصر ساختمان را با نام Read more…